News

Vietjet ေလယာဥ္မယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ထိုင္း႕ အတာသၾကၤန္ ႐ုပ္သံ

ထိုင္း သၾကၤန္ လည္ ရေအာင္🛵🛵💦💦

ထိုင္း မွာ သၾကၤန္ က် တဲ ့ရက္ တစ္ ေနရာ နွင္ ့တစ္ေနရာ မတူ ပါဘူး ၁၃ ရက္

ေန ဖူး ခက္ ၁၉ ရက္ ပတၱရာ ၂၁ ရက္ မြန္ သၾကၤန္Phra Pradeang စသ

ျဖင္ တစ္ ေၾကာင္း တစ္ ဂါ ထာ တစ္ရြာ တစ္ ပုတ္ ဆန္း ေရ ပက္ ကစား ၾက ပါ

တယ္ ၊က် ေနာ္ တုိ ထိုင္း ေရာက္ ေန တဲ ့အခိုက္ အတန္ ဘယ္ ေန ရာ မွာ

ဘယ္ သၾကၤန္ က် တယ္ ဆို တာ သိ ေအာင္ ျပန္ လည္ မ်ွ ေဝ ေပး ခ်င္ပါတယ္

 

 

ဘန္ေကာက္ သၾကၤန္ 💦💦

ဘန္ေကာက္ သၾကၤန္ ဟာ ကား ေတြ နဲ ့ရွဴပ္ ေထြး မေန ပါ ဘူး နယ္ မွ လာ

ေရာက္ မွီ တင္းေန ထိုင္ ၾက တဲ ့သူ ေတြ ဟာ အလုပ္ ပိတ္ ရက္ မွာ ေနရပ္ ဌာ

ေန ျပန္ ၾက တဲ ့အတြက္ ဘန္ေကာက္ သၾကၤန္ ဟာ ရွင္း လင္း ေန ပါ တယ္။

တုတ္ တုတ္ ေလး စီး ျပီး ေခါက္ ဆန္ လမ္း စီလံုး လမ္း rca သၾကၤန္ မ႑ပ္​

မ်ား ေလ်ာက္ လည္ တာ ပ်ာ္ စရာ ေကာင္း ပါတယ္။

ခမ္း နား တဲ သၾကၤန္ ရိုး ရာ သၾကၤန္ ပြဲ ကို ဘန္ေကာက္ မွာ နွစ္ စဥ္ ၁၃ ၁၄ ၁၅

ရက္ ေန ့အထိ ရက္ တိုင္ တိုင္ ေရ ကစား ပါတယ္

central world ေရွ ့မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရြင္ ရြင္ ေန့ခင္း ဘက္ ကစား လုိ ့ရသလို

ပိုင္း အခ်ိန္ အခါ မ်ား မွာ ေတာ ကလပ္ ျမိဳ ့ေတာ္ ရိွ ရာ RCA မ႑ပ္​ မ်ား ကို

သြား ေရာက္ လည္ ပါတ္ ရတာ ပို နွစ္ သက္ ပါတယ္။ ေစ်း နွဴ န္း ဝင္ ေၾကး မ်ား

ေပး ရေပမဲ ့ျပန္ ရတဲ ဝန္ေဆာင္မွဴ ့နဲ ့တန္ တယ္ လုိ ထင္ ျမင္ မိပါ တယ္

ဘန္ေကာက္ တြင္ သၾကၤန္ အခ်ိန္ အခါ မည္သည္ shopping mall မဆို ပံုမွန္

ဖြင္ ့လွစ္ ပါတယ္။ လကၠား အေရာင္း ေစ်း ၾကီး မ်ား ျဖစ္သည္ ပတူနန္း စံဖိန္း

ေစ်း ဘိုေဘး စသည္ ့ဆိုင္ေ တာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား ပိတ္ ၾက ပါသည္။ နိုင္ငံျခား

သား မ်ား သြား ေရာက္ လည္ပါတ္ ၾက သည္ dream world , safri world ,

ocean world , madame tussauds , siam park စသည္ ့ေန ရာ မ်ား ဖြင္

လွစ္ ပါသည္။

ဖူး ခက္ သၾကၤန္ 💦💦

၁၃ ရက္ ေန တစ္ရက္ တည္း သာ ထူး ထုူး ျခား ျခား ေရ ကစား က် တဲ ့အတြက္

ဖူး ခက္ တစ္ ျမိဳ ့လံုး သၾကၤန္ ၾက ဖို ့အားသြန္ ခြန္ စိုက္ ေစာင္ ့ေန ၾက ပါ လိမ့္မယ္

ထူးထူး ျခား ျခား နိုင္ငံ ျခား သား မ်ား သီးသန္ ့သၾကၤန္ က် ပါ Bangla Walking

street တစ္ ေလ်ာက္ ေရ ျပြတ္ မ်ား ျဖင္ ေရ ပါတ္ တဲ ့သူ ပက္ ေရ ပက္ ခံ

ထြက္ တဲ ့သူ ထြက္ ၊ေပါင္ ဒါ မွဳ န့္ေရ ေဖ်ာ္ ျပီး ပါး မွာ ပြတ္ လိမ္း ၾက သူ မ်ား

ကလပ္ မ်ား ဘား မ်ား ေရွ ့မွာ ခပ္ ၾကမ္း ၾကမ္း အေဖာ္ အခ်ြတ္ တိုင္ ပါတ္

ကၾက သူ မ်ား နွင္ တကယ္ ကို ေပ်ာ ္စရာ ေကာင္း တဲ ့သၾကၤန္ ပါ

ေရ ေသနတ္ ေရ ျပြတ္ ေရ တစ္ ခါ ထည္ ဘတ္ ၅၀ ျဖင္ ဘတ္ ၁၀၀၀ ဖို

ေလာ ကုန္ သည္ ့အထိ ေပ်ာ္ ပါး ခဲ ့ဖူး ပါ တယ္။

အေကာင္း ဆံုး ေနရာ မွာ Bangla Walking street ျဖစ္ျပီး ညဘက္ ေရ ကစား

ရသည္ မွာ ပို ျပီး ေပ်ာ္ စရာ ေကာင္း လွပါသည္။

pattaya သၾကၤန္💦💦

မ်က္ လံုး ထဲ မွာ ယေန ့ထိ ကမ္း ေျခ နွင္ ့ပဏာ ရတဲ သၾကၤန္ လုိ ့ပဲ ျမင္ မိပါ

တယ္ ကမ္းေျခ တစ္ေလ်ာက္ လမ္းေလ်ာက္ ရင္း ေရ ပက္ ခံ ထြက္ ရတာ ဘာ

နဲ ့မွ မလဲ နိုင္တဲ ့တစ္မူထူး တဲ ့အရ သာပါပဲ။ စည္ကား ေန တဲ သၾကၤန္ ပြဲ ေတာ္

ဆင္နြဲ ေန တဲ ့ခပ္ကဲကဲ လူအုပ္ ၾကီး က လည္း pattaya သၾကၤန္ ကို

၁၉ ရက္ ေန တစ္ရက္ တည္း သာ စည္ ကား သိုက္ ျမိဳက္ စြာ က်င္း ျပဳ လုပ္

တဲ ့အတြက္ တစ္ျမိဳ ့လံုး ရဲ အား ထုတ္ မွဴ ကို ျမင္ ေတြ ့ရ ပါလိမ္ ့မယ္ ။သြား

ေရာက္ လည္ ပါတ္ ရန္ အေကာင္း ဆံုး ေနရာ မွာ ပတၱရာ ကမ္း ေျခ ပါတ္ ဝန္း

က်င္ ပင္ ျဖစ္ ပါသည္။pattaya ကမ္းေျခ တစ္ ေလ်ာက္ လမ္း ပိတ္ ျပီး ေရ

ကစား ၾက သျဖင္ ့ကား မ်ား သြား လာ မရ ပါ

ခ်င္း မိုင္ သၾကၤန္ 💦💦

12ရက္ေန ့မွ 17 ရက္ေန ့အထိ က်င္း ပျပဳ လုပ္ မည္ ျဖစ္ ျပီး ျမိဳ ့ေဟာင္း နွင္ ့က်ံုး

ပါတ္ ပါတ္ လည္ တုတ္ တုန္ ေလး နဲ ့လည္ လမ္း ေလ်ာက္ လည္ တာ အရမ္း

ကို ေပ်ာ္ စရာ ေကာင္း ပါသည္။ ေတာင္ ေပၚ ျမိဳ ့ကေလး မွာ ေအး ျမ တဲ ့ေရ နွင္

ရိုးရာဆန္ ဆန္ သၾကၤန္ ကို မ်က္ လံုး ထဲ မွာ ယေန ့ထိ တိုင္ က်ေနာ္ မထြက္

ေသး ပါ ဘူး တစ္ ခါ တုန္း က ခ်င္း မိုင္ သၾကၤန္ မ်ား ကို တမ္း တမိ ပါ တယ္။

Samut Prakan: Songkran Phra Pradeang သၾကၤန္💦💦

ဘန္ေကာက္ မွာ သၾကၤန္ ပြဲ ျပီး သြား တဲ ့အခါ ေနာက္ ထပ္ ေပ်ာ္ စရာ ေလး မ်ား

ရိွ အံုး မလား လုိ ့ေစ်း ဆစ္ တဲ ့သူ ေတြ အတြက္ မြန္ရိုး ရာ သၾကၤန္ Phra

Pradeang ကို သြား ေရာက္ လည္ ပါတ္ ၾကည္ ့ပါ လို တိုက္ တြန္း ခ်င္ ပါတယ္

အလွေပၚ အယဥ္ ဆင္ ကိုယ္ ပိုင္ ဟန္ ပန္ ဓေလ့ စရိုက္ မ်ား ျဖင္ ေရ ပက္

ကစား ၾက သည္ ဘန္ေကာက္ ျမိဳ ့ေပၚ က မြန္ သၾကၤန္ ျဖစ္ ပါတယ္။ နွစ္ စဥ္

21 ,22, 23 ရက္ေန ့မ်ား တြင္စည္ ကား သိုက္ ျမိဳက္စြာ က်င္း ပေၾကာင္း ေဖာ္ျပ

ေပး လုိက္ ပါတယ္။

အယုဒၵရာ သၾကၤန္💦💦

အယုဒၵရာ မွာ ေရ ကစား ၾက တဲ ့သၾကၤန္ ပံု ရိပ္ ေတြ ဟာ နံ၇ံ ထက္ က ေရွး

ေဟာင္း ပန္း ခ်ီ ကား တစ္ ခ်ပ္ အလား ခ်ယ္ မွဳန္း ထား ပါတယ္။ ရိုး သား ျဖဴ စင္

တဲ ထိုင္း တို ့ရဲ ဓေလ့ စရိုက္ ကို ေနာက္ ခံ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ ေက်း မွဴ ့ပံု ရိပ္

ၾကီး တစ္ ခု လံုး က ပံ ့ပိုး ေပး ထား တဲ ့အတြက္ အယုဒၵရာ သၾကၤန္ ဟာ လည္း

သြား ေရာက္ လည္ ပါတ္ သင္ တဲ ့ေနရာ တစ္ ခု ပါပဲ ။ဆင္ ေတြ နဲ ့အယဥ္ ဆင္

ျပီး ဝိုင္း ဝန္း ကူညီ အား ျဖည္ ့လိုက္ တဲ ့အခါ ပို မို ပနံ ျပီး တင္ ့တယ္ လွ ပါ

တယ္

ျမန္မာ ျပည္ ၾကီး Good Luck ပါ ခင္ဗ်ာ ….ေက်ာ္ ထက္ ေအာင္ ေလ သံ ျဖင္

credit – ဘန္ေကာက္ဧည့္လမ္းညြန္ #ကိုစိုင္း

ေအာက္တြင္ဗြီဒီယိုၾကည့္ရန္

 

 

credit – mmfeed .com

 

ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါ..
TaKhon အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Post မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ပါ။ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ရအဆင္ေျပေအာင္ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ျပန႔္က်ဲေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူးယူေဖာ္ျပခံရေသာ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ မိမ္တို႔၏ content မ်ားကု္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကို ကန႔္ကြက္လိုပါက [email protected] ကို အီးေမလ္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

Leave a Comment