Knowledge

ညစ္ညမ္းအျပာကားအၾကည့္မ်ားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းမႈ ပိုျဖစ္ႏိုင္

ေလ့လာခ်က္တစ္ခုက ညစ္ညမ္္းေခြအျပာကားၾကည့္ျခင္းဟာ အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းလိုသူ အေရအတြက္ကို ႏွစ္ဆတိုးေစတယ္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ဟာ ရုပ္ရွင္ေလာကမွာ အျငင္းပြားအလြယ္ဆံုး ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ေတြကို ေထာက္ခံတဲ့သူေတြ ေဝဖန္တဲ့သူေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ အခုေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ခုကအျပာကားေတြဟာ လူေတြကိုအထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြကို ေဝးကြာေစပါတယ္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြမွာအိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအနက္ အျပာကားၾကည့္သူေတြဟာ မၾကည့္သူေတြထက္ အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းမႈ ႏွစ္ဆပိုမို ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ American Sociological Association မွာ ျပသခဲ့တဲ့ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ ဒီလိုပဲ အျပာကားၾကည့္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကြာရွင္းဖို႔ သံုးဆပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီးပါ အတူၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚ မေကာင္းတဲ့ ရိုက္ခတ္မႈ ရွိခဲပါတယ္။

Image result for girl

အိမ္ေထာင္ေရးသာယာမႈ၊ ညစ္ညမ္းေခြ ၾကည့္ရႈမႈနဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေနေတြကို စမ္းစစ္တဲ့ General Social Surveyကရတဲ့ စစ္တမ္းေတြကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္္းဟာအခ်ိန္ပိုင္းသံုးခု (၂၀၀၆-၂၀၁၀၊ ၂၀၀၈-၂၀၁၂ နဲ႔ ၂၀၁၀-၂၀၁၄) မွာလူေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကိုေမးျမန္းၿပီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ဆန္္းစစ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေမးျမန္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ အျပာကားၾကည့္တဲ့ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ လူေတြျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္ ပထမစစ္ေမးတုန္ုးက အျပာကားမၾကည့္ပဲ ေနာက္တစ္ေခါက္ေမးတဲ့ အခ်ိန္မွာမွ အျပာကားၾကည့္သူ (သုိ႔) ပထမစေမးစဥ္က ၾကည့္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ မၾကည့္ေတာ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၄၄% ေသာေျဖၾကားသူေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၅၆%ကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမႏွစ္အပိုင္းအျခားမွာလူေပါင္း ၆၀၆၇၊ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ၄၆၆၈ နဲ႔ တတိယႏွစ္ အပိုင္းအျခားမွာေတာ့ ၃၈၇၅ ေယာက္ ပါဝင္ပါတယ္။

Related image

စစခ်င္းေမးစဥ္ကအျပာကားမၾကည့္ပဲ ဒုတိယတစ္ေခါက္မွ ၾကည့္သူေတြကို “အျပာကား စတင္ၾကည့္ရႈသူ”လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ဒီအေျဖေတြက ဘာကိုျပသလဲဆိုေတာ့ ထိုအျပာကား စတင္ၾကည့္ရႈသူေတြမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေမးျမန္းစဥ္ အိမ္ေထာင္ကြဲႏိုင္ေခ်မွာ ၆% ကေန ၁၁% ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာ့ သံုးဆပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္ (၆% ကေန ၁၆% အထိရွိပါတယ္)။

အိမ္ေထာင္ကြဲနုိင္ေျခဟာ အသက္ငယ္ရြယ္တဲ့ စံုတြဲမ်ားၾကားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ပထမစတင္ေမးျမန္းစဥ္ကေျဖၾကားသူရဲ႕အသက္ ငယ္ေလေလေနာက္တစ္ခါ အင္တာဗ်ဴးခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္ကြဲဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ မရွိတဲ့လူေတြမွာလည္း အိမ္ေထာင္ကြဲႏိုင္ေျခမ်ားတာေတြ႔ရပါတယ္။

Image result for girl

ဒီေတြ႕ရွိမႈေတြအရ အျပာကားရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈဟာအရင္ အင္တာဗ်ဴးစဥ္က အိမ္ေထာင္ေရးသုခအျပည့္အဝ ရရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ အသက္ငယ္ရြယ္ၿပီး ဘာသာေရးသက္ဝင္မႈမရွိတဲ့ စံုတြဲမ်ားအၾကားမွာ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အျပာကားေတြဟာ အရင္ကအိမ္ေထာင္ေရးသုခမျပည့္ဝပါဘူးလို႔ ေျဖၾကားတဲ့လူေတြေတာ့ ရိုက္ခတ္မႈ မတူညီပါဘူး။ ဒီေလ့လာမႈရဲ႕ ပင္တိုင္ စာေရးဆရာျဖစ္တဲ့ Samuel Perry က “အျပာကားေတြဟာ ဟိုအရင္တည္းက မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေတြကိုေတာ့ ပိုဆိုးေစဟန္ မတူပါဘူး” လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

Image result for girl

ေလ့လာမႈအရ အျပာကားၾကည့္ျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္မယ္ဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းကိုအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အလားတူပံုစံကိုအမ်ိဳးသားေတြမွာေတာ့ မေတြ႕ရွိပါဘူး။ သုေတသီေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ အျပာကားၾကည့္ရာမွာေတာ့ တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျပာကားစတင္ၾကည့္ရႈတယ္ဆိုတဲ့ လူနည္းစုဟာဒီအျပာကားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းဆက္စပ္မႈကို ထုတ္ေဖၚဖို႔ လူနည္းလြန္းတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ ေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႔ကသူတို႔ရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြဟာ အိ္မ္ေထာင္ေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြအတြက္ ေဖၚျပထားတာျဖစ္ၿပီးအျပာကား ၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္တယ္လို႔ အၾကံေပးထားပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါ..
TaKhon အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Post မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ပါ။ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ရအဆင္ေျပေအာင္ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ျပန႔္က်ဲေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူးယူေဖာ္ျပခံရေသာ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ မိမ္တို႔၏ content မ်ားကု္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကို ကန႔္ကြက္လိုပါက [email protected] ကို အီးေမလ္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

Leave a Comment