Knowledge

စြန႔္ပစ္သြားတဲ့ ခ်စ္သူရဲ႕ ကိုယ္ဝန္ ကို ဖ်က္ခ်ရာမွ ဝမ္းဗိုက္ တစ္ခုလုံးပုပ္တဲ့အထိျဖစ္သြားတဲ့ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္နာဖြယ္အျဖစ္အပ်က္

လူနာကို ႏွာေခါင္းပိုက္ တည့္သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ ဆရာဝန္ ဆရာမ ေတြ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ၾကရပါသည္။ ႏွာေခါင္းမွ တဆင့္ အစာအိမ္ထဲရွိ အစာႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ပိုက္ျဖင့္ စုပ္ယူသည့္အခါ ရလာသည့္ အရာမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ကြၽန္မတို႔လန႔္သြားသည္ပဲ ဆိုၾကပါစို႔။ဘုရားေရ.. အဲဒါဘာေတြလဲ ႏွာေခါင္းပိုက္ ထဲက ရလာသည့္ အရည္ေစးပ်စ္ပ်စ္မ်ားသည္ ညိဳညစ္ညစ္ အေရာင္ ရွိကာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နံေစာ္ လွသည္။ ထိုအနံ႔သည္ ပုပ္ေဟာင္သည့္ အနံ႔ႏွင့္ မစင္နံ႔ေစာ္လွသည္။ ထိုအနံ႔သည္ ပုပ္ေဟာင္သည့္အနံ႔ႏွင့္ မစင္နံ႔ေရာထား သည့္ အနံ႔ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ လူနာ၏ အစာအိမ္မွာ သည္မစင္နံ႔ရွိသည့္ အညစ္အေၾကး ရည္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ရွိေနရတာလဲ။ ႏွာေခါင္းပိုက္ ဟူသည္ အစာအိမ္ ထဲမွတစ္ပါး အျခား မည္သည့္ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းဆီမွ ေရာက္ႏိုင္ေျခမရွိတာ အထင္အရွားပဲ။ သို႔ပါလ်က္ ရလာသည့္ အညစ္အေၾကးက အစာအိမ္ထဲက အညစ္အေၾကးနံ႔ျဖစ္ေနသည္။

ဆိုေတာ့.. လူနာ၏ ဝမ္းဗိုက္ကို ဖြင့္လွ်င္ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ေတြ႕ရမွာလဲ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား စဥ္းစားရန္ မလို။ လူနာကို အျမန္ဆုံး ခြဲစိတ္ကုသရန္ အေျပးအလႊား ျပင္ဆင္ၾကရသည္။အဲသည္အခ်ိန္ကစၿပီး လူနာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ အျဖစ္ ကြၽန္မ အာ႐ုံထဲသို႔ စတင္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဆရာဝန္ ဘဝတြင္ လူနာ၏ ေရာဂါကို သက္သာေအာင္ ကုသေပးသည့္အျဖစ္၊ အသက္ကယ္တင္လိုက္ရသည့္ အျဖစ္တို႔သည္ ဤလူနာႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အၿပီးသတ္ အခန္းက႑မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ၿပီးၿပီ။ သူ႔ကို ကုသေပးၿပီးၿပီ။ သူအသက္မေသေတာ့ဘူး။ ထိုက႑သည္ ေတာ္ေတာ္ပီတိျဖစ္စရာေကာင္းလွ၏။ အဲသည္ေနာက္ မွာ လူနာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြးဆိုတာ မက်န္ခဲ့ေတာ့ေပ။ အမ်ားစုေသာ လူနာကုသမႈ အေတြ႕အႀကဳံသည္ သည္အတိုင္းပဲ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ားမွာေတာ့ အဲသည္လို မဟုတ္ေပ။ လူနာကို ကုသၿပီးေနာက္မွ လူနာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေတြးတို႔က ေခါင္းထဲဝင္လာေနတတ္တာမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကြၽန္မသည္ သီးသန႔္မွတ္စုစာအုပ္တစ္ခုတြင္ လူနာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြး သို႔မဟုတ္ ျပႆနာကို ေရးမွတ္ ရတတ္သည္။ ယခုလူနာမွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရာမွ ေသြးဆိပ္သင့္အဖ်ား (epticemia) ေရာဂါ ခံစားေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးလူနာတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ တရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၁၂ ျဖင့္ ၿငိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သူ လူနာတို႔သည္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႏွင့္ မပတ္သတ္လိုၾကေပ။ အသက္ အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရေလာက္ေအာင္ ေနာက္ဆက္တြဲ နာမက်န္းမႈ ဒုကၡ ေတြကို ႀကဳံေတြ႕လာရမွ ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။ ဒါေတာင္မွ အရွက္ႏွင့္ အသက္ ဟူသည့္ ဘယ္တုန္းက ၿစီပီးေပၚေပါက္ခဲ့မွန္း မသိသည္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈႀကီးတစ္ခုကို တခ်ိဳ႕က လက္ကိုင္ထားေနတတ္ေသး၏။ “အသက္သာ အေသခံမယ္၊ အရွက္ ကြဲ မခံႏိုင္ဘူး” ဆိုတာမ်ိဳးျဖင့္ ေခါင္းမာသည့္ ကိစၥေတြ ရွိတတ္ေသး၏။ “အရွက္” ဆိုေသာ အရာတြင္ မိမိက ဘယ္ေလာက္ အက်ဳံးဝင္ေနသလဲ၊ အဲသည္ “အရွက္” ၏ အေလးအေပါ့၊ အတိမ္အနက္ ႏွင့္ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္ တာဝန္ ဘယ္ေလာက္ရွိေနလို႔လဲ၊ အဲသည္ အရွက္၏ အဓိက တရားခံမွာ မိမိ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနလို႔ မိမိက လူမသိ သူမသိ အေသခံရမွာလား.. စသည္ .. စသည္.. အေတြးမ်ားကို ျမန္မာအိမ္ေထာင္စုမ်ား ေတြးေလ့မရွိၾကေပ။

အရွက္ကြဲမခံရခ်င္၍ အသက္အေသခံသြားရသည့္ မိန္းမေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနၿပီလဲ။ ဤ ကိစၥတြင္ လူနာရွင္ သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔၏ တတ္သိလိမၼာစြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း တတ္မႈ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ ပါသည္။ယခုလူနာကေတာ့ အဲသည္ အသက္ ႏွင့္ အရွက္ ကိစၥအျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ကိစၥပါ တြဲစပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ငင္ေနသည့္ အေျခအေနေရာက္မွ ကြၽန္မတို႔အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္မတို႔နယ္လွည့္ေဆးကုသသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို အလ်ဥ္းသင့္သလို မၾကာခဏ ျပဴလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ကြၽန္မတို႔ အဖြဲ႕မွာ ေဆး႐ုံက ကေလးအထူးကု ဆရာဝန္ ပါသည္။ သမားေတာ္ ပါသည္။ မီးယပ္ သားဖြား အထူးကု ဆရာဝန္ ပါသည္။ ေဆး႐ုံတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ လုပ္အားေပးဆရာဝန္ အျဖစ္ တာဝန္ ယူေလ့ရွိသည့္ ျပင္ပေဆးကုဆရာဝန္ ကြၽန္မပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စု အတြင္း ႐ြာသိမ္ ႐ြာမႊားေလးေတြအထိ ခရီးစဥ္ ခ်၍ သြားေရာက္ကုသ ေပးလ်က္ ရွိရာ႐ြာေသးေသးကေလး တစ္ခုမွ အသက္အႏၲရာယ္ အေျခအေန အထိ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ယခုလူနာကို မရည္႐ြယ္ဘဲ သြားၾကည့္ခြင့္ ရခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

လူနာရွင္က လာပင့္ေခၚျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူနာ၏ အသိ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ကြၽန္မတို႔ ေဆးကုရာ စခန္းသို႔ ေရာက္လာၿပီး သတင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာမႀကီးတို႔ရယ္.. ႐ြာေတာင္ဖ်ားမွာ ငန္းဖမ္းၿပီး ကေယာင္ကတမ္း ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္ေတာ္။ ဟိုဘက္သည္ဘက္ေတာင္ မေစာင္းႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ႀကဳံရင္ လိုက္ၾကည့္ေပးပါ။ ကေလးမေလးက အသက္အငယ္ေလး ရွိေသးတာ။

“ဒီေခၚလာလို႔ မျဖစ္ဘူးလား” ဟု ကြၽန္မတို႔က ေမးၾကည့္သည္။

“လွည္းေဆာင့္လိုက္ရင္ တစ္ခ်က္တည္း အသက္ထြက္မွာပဲ” ဟု သူက ထင္ျမင္ခ်က္ေပး၏။ ဆိုလိုသည္က ဤေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ဖို႔ အေျခအေန မရွိဘူးေပါ့။ ကြၽန္မတို႔အတြက္က လူနာတစ္ေယာက္ကိုသြားၾကည့္ၿပီးကုသေပးဖို႔ ဘာအခက္အခဲ ျပႆနာမွ မျဖစ္ပါ။ သူတို႔ကို ကုသေပးလို၍ပဲ ၿမိဳ႕ေပၚ ေဆး႐ုံႀကီးမွ ေဝးလံေသာ ဤ်႐ြာကေလးအထိ ေရာက္ခဲ့ၿပီးၿပီ မဟုတ္လား.. သြားၾကည့္ၾကတာေပါ့။

အဲသည္ နည္းျဖင့္ ယခုလူနာကို ကြၽန္မတို႔ ေတြ႕ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္သည္ ႐ြာအိမ္ေတြထဲမွာမွ ပို၍ႏြမ္းပါးေသာအိမ္ျဖစ္သည္။ ဝါးထရံအေပါက္အၿပဲကို စကၠဴမ်ား၊ အင္ဖက္မ်ား ေရာေႏွာၿပီးကာကြယ္ထားရသည့္ အိမ္။

လူနာရွိရာ အိမ္အတြင္းခန္းသည္ ထိုအိမ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အခန္းျဖစ္၏။ လူနာသည္ ဖ်ာၾကမ္း ေစာင္ႏြမ္းႏြမ္းေပၚမွာ လဲေလ်ာင္းလ်က္ ရွိသည္။ ဘဝကူးေကာင္းေစရန္ ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အနီးမွာ အမ်ိဳးသမီးႀကီး ႏွစ္ေယာက္က ထိုင္ၿပီး ဘုရားစာမ်ား ႐ြတ္ဖတ္ေနၾကသည္။

“ဆရာဝန္ေတြလာတယ္” ဟုတစုံတေယာက္က ခပ္တိုးတိုး အသိေပးေသာအခါ လူနာ၏ ေခါင္းရင္းမွာ ထိုင္၍ လူနာကို ငုံ႔ၾကည့္႐ြတ္ဖတ္ေနေသာ အေဒၚႀကီးက ေမာ့ၾကည့္၏။ အေဒၚႀကီး၏ မ်က္ဝန္းမွာ ခိုတြဲေနေသာ မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ ေရာ ၿပီး ပူပင္ေသာကႏွင့္ နာက်င္ေၾကကြဲမႈတို႔ကို ကြၽန္မ ျမင္လိုက္လ်င္ ျမင္လိုက္ခ်င္း အဲဒါ လူနာ၏ မိခင္ဟု ကြၽန္မသိလိုက္ပါသည္။ မိမိ၏ ရင္ေသြးကို ဆုံးရႈံးရေတာ့မည့္ မိခင္တစ္ေယာက္၏ မ်က္ဝန္း မ်ိဳးသည္ မ်က္လုံးမ်ားစြာထဲမွ သီးသန႔္လွမ္းျမင္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထူးျခားစြာ ကြဲျပားပါသည္။ ဤမ်က္ဝန္းမွာ လက္ခနဲျဖစ္သြားသည့္ အားကိုးမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရိပ္ရိပ္ကေလးကိုပါ ကြၽန္မ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရေလသလား။

ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလးကို အာမခံ မေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနပဲရွိေသးသည္မို႔ ကြၽန္မ ဖ်တ္ခနဲ မ်က္ႏွာလြဲကာ လူနာကိုပဲ သတိထား၍ ၾကည့္လိုက္ရသည္။

လူနာသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္ အတြင္း အ႐ြယ္ျဖစ္သည္။ အသားအေရ ျဖဴေဖ်ာ့ကာ အဝါေရာင္သန္းေနသည္။ အသက္ရွဴႏႈန္း မမွန္ဘဲ သတိလစ္ေနၿပီ။ နဖူးႏွင့္ နားထင္တစ္ဝိုက္မွာ ေခြၽးစို႐ႊဲေနသည္။ ေသြးခုန္ႏႈန္းေဖ်ာ့ေတာ့ကာ ျမန္ဆန္ေနသည္။ ေသြးထုထည္သည္ ထိမွန္း သိ႐ုံကေလးျဖစ္ေန၏။

ကြၽန္မကပဲ ရာထူးအငယ္ဆုံးျဖစ္သည္မို႔ လူနာကို စမ္းသပ္ပါသည္။ အဖ်ားဒီကရီ ၁၀၄။ ႏႈတ္ခမ္းမ်ား ေျခာက္ေသြ႕ကာ ေရဓာတ္နည္းပါးေနသည္။ သတိရတစ္ခ်က္ မရတစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနတာ ညနက္ပိုင္းမွ စၿပီး ယခု တစ္မနက္လုံးဟု လူနာ၏ မိခင္က အသိေပးသည္။ လူနာ၏ ဝမ္းဗိုက္ကို ၾကည့္မိေတာ့ ဗိုက္မွာ ေဖာင္းၿပီး တင္းေနသည္။ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းကို ကြၽန္မ လက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ေတာ့ လူနာတစ္ခ်က္ လြန႔္ခနဲ ေတာ့ ျဖစ္သြားသည္။ ထဘီကို ေအာက္အထိ ဆြဲခ်လိုက္ေသာအခါ လူနာထံမွ ရသည့္ ေသြးနံ႔ေရာသည့္ အနံ႔အသက္တစ္ခုကို သိသိသာသာ ရလိုက္သည္။

လူနာ၏ အဖ်ားဒီဂရီ၊ အနံ႔အသက္၊ ဝမ္းဗိုက္တင္းမာမႈ စသည္တို႔ကို တြက္ဆၿပီး စစ္ေဆးလိုက္ေသာအခါ ျဖစ္ႏိုင္ဆုံးေရာဂါ သုံးေလးခုပဲ ရွိသည္။ လူနာ၏ မိခင္ကို ကြၽန္မ မ်က္ႏွာရိပ္ မ်က္ႏွာကဲျဖင့္ ေခၚယူကာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခဲ့သလား ဟု ခပ္တိုးတိုး တိုက္႐ိုက္ေမးလိုက္သည္။

႐ိုးအအ ပညာမဲ့သည့္ ေတာ႐ြာသူ အေဒၚႀကီးသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ခ်ဳံးပြဲခ် ငိုလိုက္ေလသည္။

ကဲ.. ကြၽန္မတို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။

လူနာကို ေဆး႐ုံထိ သယ္ၿပီး ကုသဖို႔ လမ္းခရီးဒဏ္ ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလဒဏ္ကို လူနာ ခံႏိုင္ပါ့မလား။ လမ္းခရီးမွာ တစ္ခုခု ျဖစ္သြားလွ်င္ ကြၽန္မတို႔အေပၚ႐ြာက ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ။ ေဆး႐ုံအထိအေရာက္ လူနာ အသက္ရွင္ေနဦးမည္ ဟု ကြၽန္မတို႔ကို ဘယ္တန္ခိုးရွင္က အာမခံေပးႏိုင္ပါ့မလဲ။

ထိုေမးခြန္းမ်ားကို သမားေတာ္ႏွင့္ မီးယပ္သားဖြား အထူးကု ဆရာဝန္မမတို႔ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ တိုင္ပင္ၾကသည္။တကယ္ေတာ့လည္း လူ႔ေလာကႀကီးထဲသို႔ ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္ကစၿပီး ကြၽန္မတို႔မွာ ေသခ်ာမႈအစစ္ဆိုတာ မရွိခဲ့။ ေသခ်ာမႈ အတု ေတြႏွင့္သာ အသက္ရွင္ေနၾကရသည္။ ဘာကိုမွ ေသခ်ာစြာ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရသည့္ လူ႔ဘဝႀကီးထဲမွာ ေရးေရးျမင္ရတာေလးကို ပဲ ဖမ္းဆုပ္အားထားေနၾကရသည့္ အျဖစ္ေတြ။ ဘယ္သူကမွ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဘယ္ကိစၥကိုမွ အာမခံေပးလို႔မရ။ ေလာကႀကီးမွာ အာမခံလို႔ရသည့္ အရာ ဘာမွ မရွိ။ ဘာျဖစ္လာမွန္းမသိရေသာ ဘာေၾကာင့္ျ့ဖစ္လာမည္မွန္းလည္း မသိေသာ အေမွာင္ထုထဲမွာ စမ္းတဝါးဝါး ေနရသမွ် ေပ်ာ္စရာေတြကို ရတတ္သမွ် ရွာႀကံခံစားေနရသည့္ လူ႔ဘဝႀကီးမဟုတ္လား။ ကြၽန္မတို႔ ဘာမွ မေသခ်ာေပ။

သို႔ေသာ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ ဟူသည့္ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ လုပ္လွ်င္လုပ္၊ မလုပ္လွ်င္ ေသ အေျခအေနအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်က္ခ်င္းခ်လိုက္ၾကသည္။

ဤလူနာကို ေဆး႐ုံသို႔ သယ္သြားမည္။

လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးတို႔ သြင္းေပးလ်က္ လူနာကို ေဆး႐ုံသို႔ သယ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ခြဲစိတ္မႈကို ခံႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ဟူသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးရလာဖို႔ လိုအပ္သမွ် ကုသမႈ အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ႏွာေခါင္းပိုက္မွ ရလာသည့္ အညစ္အေၾကးရည္ကို ျမင္ရသမွ်ေတာ့ လူနာ အေျခအေန မေကာင္းပါ။

မီးယပ္သားဖြား အထူးကု ဆရာဝန္က သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လူနာေအာက္ပိုင္းကို စမ္းသပ္သည့္အခါ အမ်ားစုေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ လူနာမ်ား အတိုင္းပဲ တစုံတခု ခြၽန္ထက္ေသာ အရာျဖင့္ ထိုးဆြၿပီး ကိုယ္ဝန္ကို ဖ်က္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ခြဲစိတ္ကုသသည့္ ဒဏ္ကို လူနာခံႏိုင္ၿပီ ဟု ထင္ရလွ်င္ ထင္ရျခင္း လူနာကို ဝမ္းဗိုက္ဖြင့္၍ ခြဲစိတ္ ကုသၾကပါသည္။

သည္တစ္ခါ ဘုရားတ သူက မမအိုဂ်ီျဖစ္သည္။ မမအိုဂ်ီ ဘာေၾကာင့္ဘုရားတရသည္ ဆိုတာကို ဒုတိယ ခြဲစိတ္အကူဆရာဝန္အျဖစ္ တာဝန္ယူေနရေသာ ကြၽန္မ ခ်က္ခ်င္းသိလိုက္သည္။ ဝမ္းဗိုက္တစ္ခုလုံးမွာ အညစ္အေၾကးေတြ ဖုံးလႊမ္းကာ နံေစာ္လ်က္ရွိသည္။ အညစ္အေၾကးနံ႔သည္ ႏွာေခါင္းစည္းအဝတ္ကို အလြယ္တကူပင္ ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ ဝင္ေရာက္ေလသည္။ အူမ်ားက အညစ္အေၾကးျဖင့္ ရိေနကာ တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ ထိလိုက္လွ်င္ ရိ႐ြဲေႂကြက်လာသည္။ ဤဝမ္းေခါင္းကို ေဆးရမည္။ ေနာ္မယ္လ္ေဆလိုင္း ဟုေခၚေသာ သန႔္စင္စြာ ေပါင္းခံယူထားသည့္ ဓာတ္ဆားရည္ျဖင့္ ေဆးရမည္။

လူနာရွင္ကျဖင့္ ဓာတ္ဆားရည္ တစ္ပုလင္းမွ်ပင္ ဝယ္ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနမဟုတ္။ ေဆး႐ုံမွာကလည္း ဆရာဝန္၊ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ခြဲစိတ္ကု ကိရိယာပစၥည္းတို႔ ရွိေနေသးသည္မွာ ႀကီးမားသည့္ ကံေကာင္းမႈႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေနရသည့္ အေျခအေနမဟုတ္လား။

သည္ေတာ့ ကြၽန္မတို႔အားလုံး အလိုအေလ်ာက္ပင္ တညီတၫြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾက၏။ ကြၽန္မတို႔ ဆရာဝန္အခ်င္းခ်င္း ပိုက္ဆံစုထည့္ၿပီး ေနာ္မယ္ေဆလိုင္း ပုလင္းေေတြ ဝယ္ၾကမည္။ အားျဖည့္ ေပါင္းခံရည္ ပုလင္းေပါင္း မ်ားစြာသုံးလ်က္ ခပ္ဖြဖြ ေဆးယူရပါသည္။ ခပ္ဖြဖြဟုဆိုရည္က ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ကိုင္တြယ္လွ်င္ ရိေနေသာ အူအခ်ိဳ႕ ထပ္ျပတ္လာမွာ စိုးရိမ္၍ျဖစ္သည္။

ထိပ္ပိုင္းသားအိမ္မွာ ထိုးႏွက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ အေပါက္ႏွစ္ေပါက္ ျဖစ္သြားသည္ကို ယခုမွ ေတြ႕ၾကရသည္။ သားအိမ္ပါမကဘဲ အစားေဟာင္းအိမ္ကို တစ္ခ်က္ထိုးမိထားသည္။ အစာေဟာင္းအိမ္ေပါက္ၿပဲသြားသည္။ ထို႔ျပင္ ဝမ္းေခါင္းေျမႇးပါ ေပါက္သြားသည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ေပးသူ၏ ခႏၶာေဗဒ အသိပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ အဆင့္မွာ သုညေအာက္ အႏုတ္လကၡဏာပဲ ဟု ကြၽန္မတို႔သိႏိုင္ပါသည္။

ေတြ႕သမွ် ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် ဖာေထးခ်ဳပ္။ အူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျဖတ္ထုတ္၊ ေကာင္းႏိုင္ ေသးသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ အစိတ္အပိုင္းတို႔ကို ခပ္ဖြဖြ ႐ြ႐ြေလး ျပန္ခ်ဳပ္ဆက္၊ တခ်ိဳ႕ဟာကို သည္အတိုင္းထား၊ လက္ျဖင့္ သြားမထိနဲ႔။ ခြဲစိတ္ေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ကြၽန္မ သတိလက္လြတ္ အသက္ရွဴေအာင့္ထားမိတာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္လဲ မေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဝမ္းဗိုက္ကို ျပန္ပိတ္ၿပီးမွ အသက္ ၀၀ ရွဴႏိုင္ပါသည္။

မမ အိုဂ်ီ က သက္ဆိုင္ရာ ကိစၥအားလုံး ကုသ ၿပီးစီးသြားသည့္အခါ သက္ျပင္းရွည္ႀကီး တစ္ခ်က္ ခ်လိုက္တာ ကြၽန္မ ၾကားလိုက္ရသည္.. လိုအပ္သည့္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးတို႔ကို ကြၽန္မတို႔ပဲ ေငြစုၿပီး ဝယ္ၾက၏။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိသည္။ လူနာမိန္းကေလး ကံေကာင္းသည္ ဟုေျပာမလား.. ကြၽန္မတို႔ အိုဂ်ီမမ ေတာ္သည္ ဟုေျပာရမလား.. ကြၽန္မတို႔ ဆရာဝန္အားလုံး၏ ေမတၱာ ေစတနာ ထိေရာက္သည္ ဟုဆိုရမလား.. ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိုမိန္းကေလး အသက္ရွင္ခြင့္ရေနဆဲျဖစ္သည္။ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ထိုမိန္းကေလး၏ အသက္ကို ကယ္လိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ.. ကြၽန္မတို႔ ၄ ေယာက္ ေငြအေတာ္မ်ားမ်ားစီ အကုန္က်ခံၿပီး ကုသလိုက္ရက်ိဳး နပ္ၿပီ..

လူနာ၏ မိခင္မွာ ကြၽန္မတို႔အား ေက်းဇူးတင္လြန္းလွသျဖင့္ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ကန္ေတာ့ရင္း ဝမ္းသာ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ငိုျပန္ေလသည္။ သမီး၏ အသက္သခင္ ေက်းဇူးရွင္တို႔အား သမီးအျဖစ္ ကိုမခြၽင္းမခ်န္ ေျပာေတာ့မည္ ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္လိုက္ပုံရသည္။ မိန္းကေလး၏ ျဖစ္စဥ္ကို ကြၽန္မတို႔အား ရွက္ေၾကာက္လ်က္က ဖြင့္ေျပာျပခဲ့သည္။ အကယ္၍သာ သူတို႔သည္ ခ်မ္းသာသည့္ မိသားစုျဖစ္ခဲ့လ်င္ ရလဒ္မွာ ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္ပါသလားဟု ကြၽန္မ ေတြးၾကည့္မိသည္။ မိန္းကေလးသာ ခ်မ္းသာခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္ ထိုေယာက္်ားက မယူဘဲ ေရွာင္ေျပးသြားဦးမလား..

ေရွာင္ေျပးသြားသည္ပဲ ထားပါ.. ႐ုပ္ရွင္ေတြထဲကလိုမိန္းကေလးကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားယူလိုသည့္ အျခားေယာက္်ားတစ္ေယာက္ အဆင္သင့္မရွိႏိုင္ဘူးလား.. ကေလးအေဖေဖာ္ဖို႔ ဟူသည့္ ခပ္ညံ့ညံ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိဘက မိန္းကေလးကို အိမ္ေထာင္ျပဳေပးလို႔ မရႏိုင္ဘူးလား.. (မွ်တတာ မမွ်တတာ ဆိုသည္က လုံးလုံး အရွက္ကြဲရသည့္ ကိစၥႏွင့္ ယွဥ္ေသာ္ ထည့္တြက္စရာမလို ေအာင္ ေသးဖြဲပါသည္ ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခြင့္လႊတ္စိတ္ ေမြးၾကလိမ့္မည္။ ) ထားပါေတာ့… အဲသည္လို အျခားေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို လိမ္လည္ ၿပီး မေပးစားလိုလွ်င္လည္း ဤကိုယ္ဝန္ကို အသက္အႏၲရာယ္ မရေစဘဲ ကိုယ္ခႏၶာမွ ဖယ္ထုတ္ဖို႔ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ ကုသမႈကို ေပးမည့္ ေနရာေတြ ဆိုတာ နံပါတ္ စဥ္လိုက္စီတန္းၿပီးရမလာႏိုင္ဘူးလား..

ဒါက ကိုယ္ဝန္ ဆိုသည့္ အမႈကိစၥႀကီး ေပၚလာၿပီးသည့္ေနာက္ မွာေတာင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြ မ်ားျပားလွသည့္ လူခ်မ္းသာေတြ၏ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ လိင္ဆိုင္ရာ ပညာေပးဗဟုသုတ ရွိသည့္ လူခ်မ္းသာ သားသမီးဆိုလွ်င္ ျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဟူသည့္ အမႈကိစၥပင္ ေပၚေပါက္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ယခုေတာ့ မိန္းကေလးမွာ ပညာမရွိ.. ဗဟုသုတမရွိ.. ရည္းစားကေတာ့ ရခဲ့ၿပီ.. မိမိစိတ္အလိုကိုလိုက္မိတာလား.. ရည္းစား၏ စိတ္အလိုကိုလိုက္မိတာလား.. တစ္ခုခု အလိုကို လိုက္မိသျဖင့္ လြန္က်ဴးခဲ့ၾကၿပီ..

ကိုယ္ဝန္ရခဲ့ၿပီ.. ပိုုက္ဆံက မ်ားမ်ားမရွိ..

သည္ေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံးနည္းကိုရွာသည့္အခါ.. အညံံ့ဆုံးနည္းကို သုံးၿပီး ေျဖရွင္းေပးသူထံ ေရာက္သြားသည္။ ဘာမွ မတတ္သည့္ လူတစ္ေယာက္၏ လက္ထဲသို႔ မိမိအသက္ကို ပုံအပ္ေပးလိုက္ရသည္။ဤကဲ့သို႔ အလားတူ အျဖစ္မ်ိဳးေတြ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ႏွစ္ခု လာဦးမည္နည္း.. ဘယ္လို ကာကြယ္ေပး ႏိုင္မည္နည္း.. အ႐ြယ္ေရာက္လာသည့္ မိန္းကေလးေတြကို ရည္းစားလုံး၀ မထားရဟု လူႀကီးမ်ားက အာဏာသုံးၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကပ္ထားျခင္းသည္ ဤျပႆနာ၏ ေျဖရွင္း ကာကြယ္နည္း ျဖစ္မလား….

ရည္းစား ထားလိုက ထားပါ။ ႏွစ္ေယာက္တည္း ဘယ္ေတာ့မွ အေတြ႕မခံႏွင့္ ဟု ဆုံးမျခင္းသည္ ဤျပႆနာ၏ ကာကြယ္နည္း ျဖစ္မလား..

ရည္းစား နွင့္ ေတြ႕လိုလွ်င္ ကိုယ္ဝန္မရွိေအာင္ ဘယ္လိုေန.. ဘယ္လိုေရွာင္.. ဘာေဆးသုံး စသည္ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားၿပီးအသိပညာေပးျခင္းသည္.. သင့္ေတာ္ေသာ ကာကြယ္နည္း. ေျဖရွင္းနည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား..

ကြၽန္မကေတာ့ ကြၽန္မ ေဆးခန္း သို႔ ေရာက္လာသည့္ အလားတူ ျပႆနာေတြကို စကားတစ္ခြန္းျဖင့္ အၿမဲေရွာင္ေလ့ရွိသည္..

“ကိုယ္ဝန္ဖ်က္တယ္ ဆိုတာ လုူသတ္မႈေတာ္ေရ႕.. က်ဳပ္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္မေပးႏိုင္ဘူး..ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ ဘယ္လိုတားရမလဲ လို႔ အသိပညာပဲ ေပးႏိုင္တယ္.. အဲဒီအတြက္ေတာ့ အခ်ိန္မေ႐ြး လာခဲ့ပါ။”

ေဆးခန္းမွာ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ မိန္းကေလးေတြအတြက္ ကြၽန္မက ဒါ့ထက္ပိုၿပီး ဘာေတြ မ်ား လုပ္ေပးႏိုင္မွာလဲ..

ကဲ.. ဆိုၾကပါစို႔.. ဤအဆင့္ ဤကာကြယ္မႈေတြ ကို မရခဲ့လို႔.. ကိုယ္ဝန္ရလာၿပီ ဆိုပါစို႔.. ေယာက္်ားကေလး ကလည္း တာဝန္မယူ လက္မထပ္လိုဘူး ဆိုပါစို႔ (ဤႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ဝန္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းနည္းက တစ္ခုပဲ ရွိသည္။ ထိုရည္းစားႏွင့္ အခ်ိန္မတန္မီ လက္ထပ္ ပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။)

ကြၽန္မတို႔ ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးၾကမလဲ.. နင္လုပ္တဲ့ အျပစ္ နင္ခံရမွာပဲ.. ဒါတရားတယ္.. ခံေပါ့ ဟု ေျပာရမလား..

သည္လိုဆိုလွ်င္ ဤမိန္းကေလးႏွင့္ (အနည္းဆုံး) ထပ္တူထပ္မွ် သို႔မဟုတ္.. ပို၍ ပင္ အျပစ္ႀကီးသာ.. တာဝန္ရွိေသာ… ဦးေဆာင္သူေယာက္်ား ကို ေတာ့ ဘယ္လို သေဘာထားရမလဲ…

သူက ေယာက္်ား ပဲေလ.. သူ႔မွာက ျပစ္မႈအတြက္ ေျခရာ လက္ရာ ဘာမွ မက်န္ႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္ႀကီး ရွိေနမွပဲ.. ျပစ္မႈမွ ကြင္းလုံးကြၽတ္လြတ္႐ုံမက ဘယ္သူကမွ ဘာသံသယအျမင္နဲ႔မွ အၾကည့္မခံရသည္အထိ ဤအမႈမွ ကင္းရွင္းေစ ဟု လႊတ္ေပးထားရတာ.. သဘာဝတဲ့လား..

ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမ သဘာဝမွ မတူဘဲ ဟု အဲသည္ သဘာဝဆိုတာခ်ည္းကို လႊဲခ်ၿပီး အျဖစ္မွန္ကို မ်ိဳသိပ ္ေနရတာ ခြင့္လႊတ္နည္း အစစ္ဟုတ္ရဲ႕လား.. ဆူးေပၚဖက္က်ျခင္းႏွင့္ ဖက္ေပၚဆူးက်ျခင္းဟုသည့္ ေရွး႐ိုးစကားပုံတစ္ခုကို ယခုတိုင္ အသက္သြင္းေနရဆဲလား.. အဲသည္ စကားပုံဟာ ယခုအထိ အသုံးတည့္ေနတုန္းပဲလား.. မိန္းမေတြ ဒါထက္ သတၱိရွိဖ့ိုက လိုေနၿပီလား..

ကိုယ့္ရင္ေသြး၏ ဖခင္ရင္းျဖစ္ေသာ ကေလးအေဖနာမည္ကို ႐ိုးသားစြာ အမွန္အတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ေပးရမည့္ ကိစၥမွာ ဘာေတြမ်ား ေၾကာက္စရာ ရွက္စရာ ရွိမွာမို႔လဲ… တစ္ေယာက္တည္းေမြးၿပီး တစ္ေယာက္တည္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား.. အမွန္တရားတစ္ခုကို ႐ိုးသားစြာ ရင္ဆိုင္ဖို႔ သတၱိမရွိသင့္ဘူး လား..

ကိုယ္ဝန္ မရွိေအာင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပါ့.. ရွိၿပီ ဆိုလွ်င္လည္း ကေလး၏ အသက္ကို မသတ္ဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ ကို သတၱိရွိရွိ ရင္ဆိုင္မွေပါ့.. အဲသလို ေျဖရွင္းေပးရမလား..

မိန္းကေလး က မိမိျဖစ္ခဲ့သည့္ အမႈကိစၥကို ပတ္ဝန္းက်င္အား ေဖာ္ထုတ္ရင္ဆိုင္ရာတြင္ “မ်က္ႏွာေျပာင္ တိုက္လွသည္” ဟု ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ခံႏိုင္သည္အထိ သတၱိရွိရွိ ရင္ဆိုင္သင့္သည္ပဲထား.. ကေလးႀကီးျပင္းလာသည့္ အခါ ကေလးခံစားရမည့္ စိတ္ထိခိုက္မႈ ဒဏ္ရာ.. စိတ္နာၾကည္းမႈ ဒဏ္ရာကို ကြၽန္မတို႔ ဘယ္လို လုပ္ၿပီး ႀကိဳတင္ မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္မလဲ.. ဤကေလးသည္ သေႏၶသားဘဝမွာ ေသဆုံးပစ္ရျခင္းကို ႏွစ္သက္သလား.. ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ရလာမည့္ ထိခိုက္နာက်င္မႈကိုပဲ ႏွစ္သက္သလား.. ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့ရင္ ကေလးက ဘာကို ေ႐ြးခ်ယ္ခ်င္မလဲ.. ကြၽန္မတို႔ ဘယ္လိုမွ မသိႏိုင္.. မိခင္ ၏ လင္မရွိဘဲ ေမြးရဲသည့္ သတၱိကို ႀကီးျပင္းလာမည့္ ကေလးက ရဲရင့္မႈ ဟုမယူဆဘဲ.. မိမိအား အရွက္ခြဲ ႏွက္စက္မႈ ဟု ယူဆလာစရာ အေၾကာင္းေရာ.. မရွိဘူးလား..

ဘုရားေရ..

ေတြးရင္းေတြးရင္းႏွင့္ ဤျပႆနာသည္ ေျဖရွင္းလို႔ ရေတာ့မွာမဟုတ္ ဟု အားေလ်ာ့ခ်င္သလိုလို ျဖစ္လာသည္။

ေလာကရွိ မိန္းကေလး အားလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုေတာ့ ရွိ ရမွာေပါ့.. ဘာနည္းျဖစ္မလဲ.. ကြၽန္မတို႔ ဘာကူညီေပးႏိုင္မလဲ.. တခုခုေတာ့ ရွိရမည္..

အဲသည္လိုႏွင့္ ကြၽန္မ၏ မွတ္စုေတြ .. တစ္မ်က္ႏွာၿပီး တစ္မ်က္ႏွာ ပြားလာခဲ့ေတာ့၏..

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ဂ်ဴး

ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါ..
TaKhon အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Post မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ပါ။ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ရအဆင္ေျပေအာင္ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ျပန႔္က်ဲေနေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူးယူေဖာ္ျပခံရေသာ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ မိမ္တို႔၏ content မ်ားကု္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကို ကန႔္ကြက္လိုပါက [email protected] ကို အီးေမလ္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

Leave a Comment